Veelgestelde vragen van werkgevers

Dit zijn de vragen die werkgevers vaak aan ons stellen:

Om het pensioengevend salaris te kunnen bepalen worden zowel overwerk en uitbetaalde vakantie-uren buiten beschouwing gelaten. Vakantie-uren die niet opgenomen worden zijn immers vergelijkbaar met overwerk en vormen daarom geen onderdeel van het pensioengevende jaarsalaris. Dit geldt niet alleen voor oproepkrachten, maar ook voor werknemers in vaste dienst. Meer informatie is te vinden in het pensioenreglement.

Facturen ná 1 januari 2014 kun je online bekijken. Van oudere facturen kun je een kopie aanvragen.

Je bent verplicht om de pensioenpremies te betalen vóór de vervaldatum op je voorschotfactuur. Alleen in bijzondere gevallen kun je schriftelijk uitstel van betaling bij ons aanvragen. Als dit wordt toegekend, krijg je van ons daarvan ook een schriftelijke bevestiging. Tot die tijd ben je verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

Je kunt per administratieve eenheid (loonheffingennummer) een machtiging aanvragen. Log in op Pensioenaangifte en kies op de startpagina voor /Instellingen/Machtigingen. Je krijgt per e-mail een machtigingscode voor je administrateur.

Dat kan.

Je kunt een wijziging van je correspondentieadres doorgeven per e-mail of per post:
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) 
P/a Centric Pension and Insurance Solutions B.V. 
Klant Contact Center 
Postbus 425 
3400 AK IJsselstein
Wij passen het correspondentieadres vervolgens aan in ons systeem. 

Als je je vestigingsadres wilt wijzigen, hebben we een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Wij passen het vestigingsadres vervolgens aan in ons systeem.

Je doet pensioenaangifte en krijgt als resultaat een 'bevinding'. Dat houdt in dat er een onjuistheid is in je pensioenaangifte bij 1 of meer werknemers. 

  • Log in op Pensioenaangifte.nl
  • Je krijgt een overzicht van je resultaten. 
  • Per bevinding lees je hoe je de bevinding oplost. Je kunt een pensioenaangifte alleen wijzigen door een aanpassing in je salarispakket. Je corrigeert de onjuistheid zelf. Wij kunnen dit niet voor je doen. 
  • Voer de aanpassing door en doe opnieuw pensioenaangifte.

Meer informatie staat op pensioenaangifte.nl/Resultaten/bevindingen