Jouw pensioengegevens

Dit onderdeel gebruikt je alleen als je een pensioenoverzicht hebt ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar je pensioen opbouwt.

Soort pensioenregeling
Je hebt een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij je een vaste pensioenaanspraak opbouwt.

Je salaris dat meetelt voor jouw pensioenregeling
Dit is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld jouw maandelijks salaris. Maar soms bouw je over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. Je vindt alle onderdelen die meetellen in het regelement in laag 3.

Je bouwt geen pensioen op over
Over een gedeelte van het salaris bouw je geen pensioen. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover je wel pensioen opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om jouw pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Je bouwt elk jaar pensioen op over een deel van jouw pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit jouw opbouwpercentage.

Als je vragen hebt

Bel ons gerust als je vragen hebt over je pensioen. Misschien wil je meer weten over een keuze. Of over wat je zelf kunt doen. Ons telefoonnummer is 088 919 38 40. Je bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Je kunt ook op reiswerk-pensioenen.nl kijken. Of stel je vraag bij Contact op de website.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.