Hoe bouw je pensioen op?

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt.

Je AOW gaat niet meer in op je 65e, maar later. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Elk jaar veranderen de bedragen. Kijk voor je AOW-leeftijd op svb.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op

Woonde of werkte je niet altijd in Nederland? Dan krijg je waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat je via je werk opbouwt
Je bouwt pensioen op in de reisbranche. Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. Je krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat je nu hebt opgebouwd;
  • het ouderdomspensioen dat je kunt bereiken als je tot je pensioen in onze bedrijfstak blijft werken;
  • het pensioen dat je partner krijgt als je overlijdt;
  • het pensioen dat je kinderen krijgen als je overlijdt.

Neem je deel aan onze excedentregeling? Dan bouw je ook pensioen op boven een salaris van € 50.556,- bruto per jaar. Je werkgever moet dit wel met ons afspreken. Je leest meer bij Wat krijg je in onze pensioenregeling? Kijk bij Ouderdomspensioen. 

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van je AOW en al je pensioen dat je via je werkgever opbouwde. Je vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Je kunt je AOW en pensioen ook zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van je eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je bruto salaris in dat jaar. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je later van de overheid krijgt. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is je pensioengrondslag. Hierover bouw je pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 50.556,- bruto per jaar. Of tot € 110.111,- als je meedoet aan onze excedentregeling. Dit zijn de bedragen van 2020. 

Je totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar je verhogingen bij op. Die krijg je elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening. Je krijgt je pensioen later elke maand. En zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Wil je pensioen opbouwen boven een salaris van € 50.556,-? Kijk dan bij Welke keuzes heb je zelf?

Jij en je werkgever betalen samen voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen elke maand pensioenpremie. In 2020 is je premie 25,3% van je pensioengrondslag. Jij betaalt daarvan maximaal de helft. Je werkgever betaalt minimaal de helft.

De premie is de prijs van je pensioen. Je werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt je deel van de premie in op je bruto salaris. Je leest op je loonstrook hoeveel je zelf betaalt.

Je pensioengrondslag is …
… je bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van je salaris bouw je geen pensioen op. Je krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2020 is de franchise € 15.935,-. Werk je parttime? Dan is je pensioengrondslag lager. Je bouwt dus ook minder pensioen op.

Je opbouwpercentage is 1,4%

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je bruto salaris in dat jaar.

Van dat salaris halen we eerst de franchise af. Je krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van je pensioen.

Het salaris dat overblijft is je pensioengrondslag. Daarover bouw je 1,4% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2020.

Werk je parttime? Dan is je salaris lager dan als je 100% werkt. Je bouwt dus minder pensioen op. Je betaalt ook minder premie.

Er is ook een maximum. Is je salaris in 2020 hoger dan € 50.556,- bruto per jaar? Dan bouw je over dit hogere salaris geen pensioen op. Je betaalt ook geen premie meer.

Een voorbeeld
Je salaris is € 25.935,- bruto per jaar. De franchise is € 15.935,-. Je bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Dit is je pensioengrondslag. Je bouwt daarover 1,4% ouderdomspensioen op. Dit is € 140,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat je werkt. We tellen daar je verhogingen bij op. Die krijg je elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

Als je salaris in 2020 hoger is dan € 50.556,-
Maakte je werkgever afspraken met ons? Dan bouw je ook pensioen op boven je salaris van € 50.556,-. Je doet dat in onze excedentregeling. En over je salaris boven die grens. Het opbouwpercentage is ook in deze regeling 1,4%. Je leest meer bij Wat krijg je in onze pensioenregeling? Kijk bij Ouderdomspensioen.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.