Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Je pensioen bij ons start als je 67 jaar bent.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen.

Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.