Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets in je arbeidsongeschiktheid verandert.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt.

Als je meer of minder gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Welke keuzes heb jezelf?

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op reiswerk-pensioenen.nl. Of bel ons op 088 919 38 40.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.