Welkom bij Reiswerk Pensioenen!

Ben je 21 jaar of ouder? En werk je in onze bedrijfstak? Dan bouw je pensioen bij ons op.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:

 • op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht
 • bij Mijn pensioen. Je krijgt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten

 • Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.


Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Do you want to read this information in English? Click here.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Je pensioen bij ons start als je 67 jaar bent.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen.

Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen aanvullende uitkering van ons pensioenfonds.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op svb.nl.
B. Pensioen bij ons: je bouwt dit op via je werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Je bouwt elk jaar een stukje van je pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Je bouwt elk jaar pensioen op. Dat doe je niet over je hele bruto salaris. Je bouwt in 2020 over € 15.935,- geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouw je 1,4% pensioen op. Dat doe je in 2020 maximaal tot een salaris van € 50.556,-. Doe je mee aan onze excedentregeling? Dan is dit maximaal € 110.111,-.

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Je betaalt bij ons maximaal de helft van de premie. Je werkgever betaalt minimaal de helft. Hij kan je vertellen hoeveel dit precies is. Je leest op je salarisstrook hoeveel je zelf betaalt.

Welke keuzes heb je zelf?

Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je het pensioen dat je eerder opbouwde vaak meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld je pensioen ruilen? Of pensioen eerder met pensioen gaan? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Wil je onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

Hoe zeker is je pensioen?

Je pensioen is niet zeker. Misschien kan je pensioen niet meegroeien met de prijzen. Je loopt namelijk risico met je pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan je pensioen lager worden.

Wij proberen je pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar pasten wij de pensioenen voor deelnemers zo aan:

ToeslagStijging van de prijzen
1 september 20190,0%2,0%
1 september 20180,0%1,3%
1 september 20170,0%1,0%
1 september 20160,0%0,7%
1 september 20150,33%0,7%

Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan. De afgelopen jaren hoefden we de pensioenen niet te verlagen. Maar ze groeiden niet helemaal mee met de prijzen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om je pensioen te regelen:

 • kosten voor de administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets in je arbeidsongeschiktheid verandert.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt.

Als je meer of minder gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Welke keuzes heb jezelf?

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op reiswerk-pensioenen.nl. Of bel ons op 088 919 38 40.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.