Over Reiswerk Pensioenen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) regelt de pensioenen voor werknemers in de reisbranche.

Wat doet Reiswerk Pensioenen?

Wij houden ons in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. We volgen daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en spelen zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgen we voorlichting over de regelingen en adviseren we over pensioenen.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden uit de bedrijfstak. De werknemers zijn in het bestuur vertegenwoordigd door de CNV Vakmensen, FNV en De Unie. De werkgeversleden zijn aangewezen door het ANVR. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door Centric Pension and Insurance Solutions B.V.