Tegenwind in pensioenland

Heeft het eigenlijk nog zin voor je pensioen te sparen? De premie ging bijna elk jaar omhoog, komend jaar is de opbouw weer minder en al jaren lukt het niet om op inflatie te corrigeren. Zulke vragen worden bij pensioenlunches van Reiswerk Pensioenen vaak gesteld. En terecht! Betaalde je als reisprofessional nog niet zo lang geleden een premie van zo’n 14 procent; nu is dat 25 procent. Bij die lage premie hoorde een opbouw van 1,65 procent. Die van komend jaar is 1,4 procent. Bij zo’n lage opbouw, stel dat dit je hele werkzame leven zo blijft, bouw je 56 procent van je gemiddelde loon aan pensioen op. Schrikken!

Het zijn barre tijden voor pensioenfondsen en de deelnemers. Wat vroeger zeker leek, blijkt nu niet zo zeker te zijn. Toen de eerste pensioenfondsen werden opgericht, rond 1950, was het gebruikelijk bijna risicovrij te beleggen: dat waren staatsobligaties, dat leverde toen voldoende rendement op. Later werd het nodig voor wat meer risico te kiezen om de inflatie bij te kunnen houden. En nu, zo’n 70 jaar na het begin van de eerste pensioenfondsen, begint het te piepen en knarsen met het opbouwen en beheren van de boterham voor later. Maar, sparen voor later blijft zinvol. Al gaat het minder makkelijk dan vroeger.

Elke maand spaar je als reisprofessional voor je pensioen en je werkgever legt daar eenzelfde bedrag bij. Reiswerk Pensioenen belegt dat geld en maakt er rendement op. Hoeveel? Dat wisselt van jaar tot jaar. Over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 10 procent per jaar. En ja, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar die rendementen zorgen er wel voor dat je spaarpot groeit. En daarom blijft het zinvol om elke maand die premie te betalen. En bovendien: als deelnemer van Reiswerk Pensioenen deel je de risico’s van het beleggen met al je collega’s; ook de kans dat we steeds ouder worden vangen de deelnemers samen op. Net als de opbouw van je pensioen voor je nabestaanden voor het onverhoopte geval je komt te overlijden. Plus de voortzetting van de pensioenopbouw voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. Zelf sparen kan ook, maar je weet niet hoe oud je wordt, en of je misschien toch arbeidsongeschikt raakt. Het delen van deze risico’s is per saldo toch efficiënter. En ja, de opbouw is komend jaar laag en de premie blijft hoog. Dat is vervelend. En daar is op dit moment helaas niks tegen te doen.