Samen kom je verder

Een collega van me is jong weduwe geworden. Haar man was reisprofessional en daarom krijgt ze als weduwe een nabestaandenpensioen van Reiswerk Pensioenen. Ze had er helemaal niet op gerekend, maar naast al het verdriet kwam het wel goed uit. Erg goed.

Hoe werkt dat, zo’n weduwen- of weduwnaarspensioen? Je bouwt bij Reiswerk Pensioenen aan jouw ruimte voor later: je oudedagsinkomen. Maar ook spaar je via Reiswerk Pensioenen voor jouw naasten. Als je voor je 67e overlijdt, rekent het fonds uit wat je oudedagsinkomen zou zijn geweest als je je huidige werk tot aan de pensioendatum gedaan zou hebben. Van dat bedrag krijgt jouw partner 70% gedurende haar of zijn hele verdere leven. Dat gebeurt ook als je na jouw pensionering overlijdt, maar dan is het 70% van het pensioen dat je al van Reiswerk Pensioenen ontvangt. Kinderen krijgen een wezenpensioen, over het algemeen zolang ze een opleiding volgen.

Het is één van de voordelen van samen aan je ruimte voor later werken: alle reisprofessionals betalen een iets hogere premie, en de mensen die het nodig hebben plukken de vruchten. En als reisprofessional weet je dat, mocht jou iets overkomen, jouw dierbaren meeprofiteren van het pensioen dat reisprofessionals samen opbouwen. Toch goed om te weten.