Samenwonen of trouwen

Je bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien ga je samenwonen of trouwen. Verandert er iets voor je pensioen?

Je pensioenuitkering blijft hetzelfde

Als je na je pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor je pensioenuitkering. Je krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op je rekening gestort. Je partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Je hoeft je partner dus ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.

Je AOW-uitkering verandert wel. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.