Overlijden

Als je na je pensioendatum overlijdt, geeft je gemeente dit aan ons door. Je partner en/of kinderen kunnen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Op je pensioendatum krijg je een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die er voor je partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wat moeten je nabestaanden doen?

Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met je nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van je hebben. Woon je in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan ons door.

Ben je getrouwd of geregistreerd partner en overlijd je? Dan krijgen je nabestaanden binnen 3 weken na je overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Woon je samen en is je partner niet bij ons bekend? Dan moet je partner dit formulier zelf bij ons aanvragen.