Uitruil pensioen

Ga je bijna met pensioen? Dan kun je jouw pensioen nog aanpassen. Je ruilt bijvoorbeeld het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit. Je kunt deze keuze maar één keer maken, als je met pensioen gaat. Je kunt je keuze later niet meer herzien.

Met de pensioenplanner bereken je wat deze keuze voor jouw pensioen betekent.

Pensioenplanner

Wil je extra ouderdomspensioen?

Je mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Je partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten. Je krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Als je overlijdt, krijgt je partner geen of minder partnerpensioen.

Wil je extra partnerpensioen?

Je mag een deel van je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Na jouw overlijden krijgt je partner meer partnerpensioen. Je krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering. Het partnerpensioen mag na de uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen.

Zo regel je het

  • Ga je op de standaard pensioenleeftijd (67 jaar) met pensioen? Dan krijg je ruim 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef je keuze aan en stuur het formulier op tijd naar ons terug.
  • Ga je eerder met pensioen? Neem dan zelf contact met ons op.