Eerder of later met pensioen

Bij ons pensioenfonds ga je standaard met pensioen als je 67 jaar bent. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan.

Met de pensioenplanner bereken je wat deze keuze voor jouw pensioen betekent.

Pensioenplanner

Wil je eerder met pensioen?

Je kunt bij ons met pensioen gaan vanaf 5 jaar vóórdat je AOW krijgt. Of dit voor een deel doen. Je krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten je pensioen namelijk langer uitbetalen. Je bouwt ook minder lang pensioen op.

Wil je later met pensioen?

Je mag langer doorwerken. De opbouw van je pensioen stopt als je 67 jaar bent. Je werkgever bepaalt of je langer kunt doorwerken. Het pensioen kan niet later ingaan dan 5 jaar na de eerste dag van de maand waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Zo regel je het

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met je werkgever.
  • Wil je vóór de standaard pensioenleeftijd (67 jaar) met pensioen? Neem dan uiterlijk 6 maanden vóór je gewenste pensioendatum contact met ons op.
  • Wil je jouw pensioenuitkering uitstellen? Neem dan uiterlijk 6 maanden voor je 67ste contact met ons op.