Vrijwillige voortzetting

Ben je niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling? En heb je nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt je jouw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Zo regel je het

 • Neem binnen 9 maanden nadat je uit dienst gaat contact met ons op.
 • Je krijgt van ons een opgave
 • Als je akkoord gaat, regelen we de vrijwillige voortzetting verder voor je.

Dit zijn de voorwaarden

 • Je neemt minstens 3 jaar deel aan onze pensioenregeling.
 • Je vrijwillige voortzetting sluit direct aan op je deelname aan onze pensioenregeling.
 • Je bent geen deelnemer van een andere pensioenregeling.
 • Je bent niet ouder dan 64 jaar, behalve wanneer je om medische redenen niet meer werkt.

Wilt je de vrijwillige voortzetting beëindigen? Houd dan rekening met een opzegtermijn van 3 maanden.

Handig om te weten

 • Vrijwillige voortzetting is een tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als je ontslag krijgt of werkloos wordt. Je voorkomt daarmee dat je een tijd geen of minder pensioen opbouwt.
 • Je betaalt zelf de hele pensioenpremie, ook het deel dat je werkgever eerder betaalde. Bij Reiswerk Pensioenen betaal je dan jaarlijks 11,6% (werknemersdeel) + 11,6% (werkgeversdeel) = 23,2% pensioenpremie over de pensioengrondslag.
 • Je kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van vrijwillige voortzetting.
 • Je bouwt pensioen op volgens de pensioenregeling die op dat moment in de bedrijfstak geldt.