Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Je krijgt ouderdomspensioen vanaf je 67e jaar

Je bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. Je neemt namelijk via je werkgever deel aan onze pensioenregeling. Je krijgt dit pensioen vanaf de dag dat je met pensioen gaat zolang je leeft. Elke maand krijg je een bedrag op je rekening. 

Je ouderdomspensioen is een aanvulling op je AOW 
Dit pensioen van de overheid gaat niet meer in op je 65e, maar later. De datum waarop je AOW ingaat lees je op svb.nl

Je pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in Je hebt dan misschien een tijdje minder inkomen als je stopt met werken. Je kunt bij ons wel eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maak je als je pensioen bijna ingaat. Het is verstandig om nu al na te denken over wat je wilt. Bijvoorbeeld of je iets extra’s moet regelen als je niet zo lang wilt doorwerken. 

Je ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat je verdient
 • het aantal jaren dat je werkt
 • de regels in ons pensioenreglement.

Zo bouw je pensioen op 
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Je bouwt elk jaar pensioen op over je bruto salaris in dat jaar. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van je salaris eerst een franchise af. Je krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2020 is de franchise € 15.935,-.
 • Over het salaris dat overblijft bouw je elk jaar 1,4% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2020.
 • Is je salaris in 2020 hoger dan € 50.556,-? Dan bouw je over dat hogere salaris geen pensioen op in deze pensioenregeling.
 • Werk je parttime? Dan bouw je minder pensioen op.


Als je salaris hoger is dan € 50.556,- 
Is je bruto salaris hoger dan € 50.556,- per jaar? En maakte je werkgever afspraken met ons? Dan bouw je extra pensioen op in onze excedentregeling. Zo heb je meer inkomen als je met pensioen gaat. 

Dit zijn de regels 

 • Je bouwt pensioen op boven een salaris van € 50.556,- bruto per jaar. Dit is het bedrag van 2020.
 • Je doet dit maximaal tot een salaris van € 110.111,- in 2020.
 • Over dit salaris bouw je elk jaar 1,4% ouderdomspensioen op.
 • Je bouwt dus extra ouderdomspensioen op, maar ook partner- en wezenpensioen.

Vraag je werkgever wat er voor jou geregeld is. Hij kan je ook vertellen hoeveel premie hij voor jou betaalt. En hoeveel je zelf betaalt. 

Je kunt ook zelf extra pensioen regelen 
Biedt je werkgever deze keuze niet? En wil je toch extra pensioen opbouwen? Zorg dan dat je zelf iets regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. 

Lees ook deze informatie

 • Je vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.
 • De pensioenbedragen staan op je Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijg je elk jaar van ons. Bouw je extra pensioen op in onze excedentregeling? Dan staan die bedragen ook op je pensioenoverzicht.
 • Ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je krijgt.

Je partner en kinderen krijgen een pensioen als je overlijdt

Je bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijd je? Dan geldt dit.

Je partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Je bouwt pensioen voor je partner op. Elk jaar is dat 0,98% van je pensioengrondslag in dat jaar. De pensioengrondslag is je pensioengevend salaris min de franchise.

Er zijn 3 situaties:

 • Werk je nog in onze bedrijfstak? Dan krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot je pensionering had kunnen opbouwen.
 • Werk je niet meer in onze bedrijfstak? Dan krijgt je partner alleen het partnerpensioen dat je opbouwde tot je onze branche verliet.
 • Ben je gepensioneerd? Dan krijgt je partner het partnerpensioen dat je opbouwde tot je pensionering.

Als je een ex-partner hebt, kan dit anders zijn
Ben je gescheiden? Dan heeft je ex-partner na je overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat je opbouwde tot je uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van je nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als je overlijdt. Maakte je andere afspraken met je ex-partner? Dan geldt dit niet.

Je partner is voor ons…

 • de persoon met wie je getrouwd bent of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie je samenwoont.

Woon je samen? Dan geldt dit ook:

 • Je woont minimaal 5 jaar samen; of
 • Je woont minstens 6 maanden samen én je hebt een samenlevingsovereenkomst. Die sloot je af bij een notaris.
 • Jij en je partner wonen op hetzelfde adres.
 • Je partner is niet je kind, vader, moeder, oma of opa. Je bent dus geen familie in de rechte lijn.

Zorg ook dat je je partner bij ons aanmeldt. Stuur ook een kopie van je samenlevingsovereenkomst mee. Je hoort dan van ons of je afspraken kloppen. Kijk voor alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Je partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijd je? Dan krijgt je partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Je vindt alle informatie op svb.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Je partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Je partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Je kunt de uitkering voor je partner zelf aanvullen
Wil je er zeker van zijn dat je partner extra geld krijgt als je overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-verzekering af. Je partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Je kunt ook zelf extra geld apart zetten. Vraag je financieel adviseur of het verstandig is om iets extra’s te regelen.

Je kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar
Studeren zij? Of zijn ze arbeidsongeschikt volgens de Wajong of WAO? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e. Wij keren het wezenpensioen ook uit aan het kind dat binnen 307 dagen na je overlijden wordt geboren. Je bouwt elk jaar pensioen voor je kinderen op. Elk jaar is dat 0,196% van je pensioengrondslag in dat jaar. 

Er zijn 3 situaties:

 • Werk je nog in onze bedrijfstak? Dan krijgt je kind het wezenpensioen dat je tot je pensionering had kunnen opbouwen.
 • Werk je niet meer in onze bedrijfstak? Dan krijgt je kind alleen het wezenpensioen dat je opbouwde tot je onze branche verliet.
 • Ben je gepensioneerd? Dan krijgt je kind het wezenpensioen dat je opbouwde tot je pensionering.

Je kind is voor ons…

 • je eigen kind of een kind dat je adopteert.
 • je stief- of pleegkind. Je verzorgt dit kind en voedt het op als je eigen kind.

Lees ook deze informatie
Je vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op je Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Je blijft pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent

Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je salaris door. Je blijft dus ook pensioen opbouwen. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan ben je arbeidsongeschikt.

Als je minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijf je toch pensioen opbouwen
Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt je premie. Dit geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent.

Voor premievrije pensioenopbouw geldt dit:

 • Je bent deelnemer aan onze pensioenregeling op de dag vóór je eerste ziektedag.
 • Je hebt recht op een WIA-uitkering. Die krijg je van de overheid.

Werk je nog voor een deel? Dan blijf je voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. Jij en je werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema lees je hoeveel pensioen je blijft opbouwen op onze kosten. Voor je arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

Je bent arbeidsongeschikt voor:Je blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55%50%
55 tot 65%60%
65 tot 80%72,5%
80 tot en met 100%100%


Alle regels vind je in ons pensioenreglement in laag 3.
Je krijgt misschien ook een uitkering van de overheid. Je leest meer op uwv.nl.

Je hoeft niets te doen
Word je arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij je gegevens door van het UWV. Verandert er iets in je arbeidsongeschiktheid? Dan horen wij dit van het UWV. We zorgen dat de opbouw van je pensioen doorloopt voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Je krijgt vanzelf bericht van ons. Je pensioenopbouw is bij ons dus goed geregeld.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.