Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert

Je hebt een baan in de reisbranche. Daarom bouw je pensioen op in onze pensioenregeling.

Je kunt het pensioen dat je eerder opbouwde vaak meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. Je kunt dit bij ons aanvragen. Ga naar Mijn pensioen op reiswerk-pensioenen.nl. Ben je het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Ben je het niet eens? Dan blijft je pensioen staan bij je oude pensioenfonds. 

Als je later een andere baan krijgt
Krijg je later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan ga je pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kun je er vaak voor kiezen je opgebouwde pensioen mee te nemen. Je vraagt dit aan bij je nieuwe pensioenfonds. 

Dit is niet nodig als je een nieuwe baan vindt in onze branche. Je blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Je pensioenregeling verandert dus niet.

Kies je voor waardeoverdracht?
Dan heb je al je pensioen bij elkaar. Je krijgt je pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kies je niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft je opgebouwde pensioen staan bij je oude pensioenfonds. Je betaalt daar geen premie meer. Je bouwt er ook geen pensioen meer op. Je krijgt dat deel van je pensioen straks van je oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor jou verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds. En wat je krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt je nieuwe werkgever een beter pensioen voor je nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij je nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt je bij je keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van je oude en nieuwe pensioenfonds
  Je ziet wat je wel en niet krijgt bij elk fonds. En of je pensioen de komende jaren kan stijgen. Je leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van je andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Zo zie je direct wat de verschillen zijn. Je leest meer bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3. Je vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet je niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met je financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat je risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kun je je waardeoverdracht wel aanvragen. Maar je pensioen blijft bij je oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijg je een opgave. Je beslist dan pas of je je pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Je leest meer over onze financiële situatie op reiswerk-pensioenen.nl. Kijk bij Financiële situatie.

Als je een baan krijgt in het buitenland
Krijg je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kun je je pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Wil je meer weten? Bel ons dan op 088 919 38 40.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets in je arbeidsongeschiktheid verandert

Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je salaris door. Je blijft dus ook pensioen opbouwen. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan ben je arbeidsongeschikt.

Als je minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijf je toch pensioen opbouwen
Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt je premie. Dit geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent.

Voor premievrije pensioenopbouw geldt dit:

 • Je bent deelnemer aan onze pensioenregeling op de dag vóór je 1e ziektedag.
 • Je hebt recht op een WIA-uitkering. Die krijg je van de overheid.

Werk je nog voor een deel? Dan blijf je voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. Jij en je werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema lees je hoeveel pensioen je blijft opbouwen op onze kosten. Voor je arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

Je bent arbeidsongeschikt voor:Je blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55%50%
55 tot 65%60%
65 tot 80%72,5%
80 tot en met 100%100%


Alle regels vind je in ons pensioenreglement in laag 3.

Je krijgt misschien ook een uitkering van de overheid. Je leest meer op uwv.nl.

Je hoeft niets te doen voor je pensioenopbouw
Word je arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij je gegevens door van het UWV. Verandert er iets in je arbeidsongeschiktheid? Dan horen wij dit van het UWV. We zorgen dat de opbouw van je pensioen doorloopt voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Je krijgt vanzelf bericht van ons. Je pensioenopbouw is bij ons dus goed geregeld.

Bedenk of je extra maatregelen moet nemen
Je krijgt misschien een uitkering van de overheid als je arbeidsongeschikt bent. Kijk daarvoor op uwv.nl.

Misschien kun je zelf nog maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door extra pensioen op te bouwen voor later. Zo heb je meer inkomen als je arbeidsongeschikt wordt. Overleg met je financieel adviseur of je iets extra’s moet regelen.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Ga je trouwen? Of word je geregistreerd partner? Dan krijgt je partner partnerpensioen als je overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op je Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor je totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld je partner aan als je in het buitenland woont
Woon je in Nederland? Dan hoef je je partner niet bij ons aan te melden. Je gemeente geeft dit aan ons door. Woon je in het buitenland? Meld je partner dan wel bij ons aan.

Meld je partner ook aan als je samenwoont
Woon je samen? Dan krijgt je partner niet vanzelf partnerpensioen als je overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Je hebt een samenlevingsovereenkomst. Die sloot je af bij een notaris. Stuur een kopie daarvan naar ons. Je moet je partner ook bij ons aanmelden. 

Je leest meer bij Wat krijg je in onze pensioenregeling? Kijk bij Partnerpensioen.

Bedenk of je extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor je partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat je zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Vraag je financieel adviseur om meer informatie.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

Als je uit elkaar gaat, moet je samen financiële afspraken maken. Je scheiding heeft ook gevolgen voor je pensioen bij ons.

Je ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je kunt samen wel andere afspraken maken. Je legt die vast in een overeenkomst bij je huwelijk of scheiding.

Geef je afspraken aan ons door
Jij of je ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat je bent gescheiden. En welke afspraken jullie maakten. Zo weet je zeker dat wij je pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van jou? En maakte je afspraken over de verdeling van je ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor je ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. Je moet de verdeling van je pensioen dan onderling regelen.

Woon je in het buitenland? Meld je ex-partner dan bij ons af
Dat doe je via Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Woon je in Nederland? Dan horen wij van je gemeente dat je uit elkaar bent.

Als je samenwoonde, heeft je ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen Je kunt samen wel andere afspraken maken. Je verdeelt je pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Je ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Je ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot je scheiding. Of tot je geregistreerd partnerschap stopte. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor jou. We trekken het pensioen voor je ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef je afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wil je niet dat je ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat je ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Geef die afspraken wel aan ons door.
 • Woonde je samen? En had je een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft je ex-partner óók recht op partnerpensioen als je hem of haar bij ons aanmeldde. Tenzij je samen andere afspraken over het partnerpensioen maakte. Laat ons altijd weten wat je afspraken zijn. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van je gemeente. Meld je ex-partner ook bij ons af. Dat doe je via Mijn pensioen.

Je leest meer op reiswerk-pensioenen.nl
Kijk bij Wat moet ik doen bij…Scheiden of Einde samenwonen.

Als je verhuist naar of in het buitenland

Verhuis je binnen Nederland? Dan horen wij dit van je gemeente. Verhuis je naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat je nieuwe adres is. Zo kunnen we je op de hoogte houden van je pensioen.

Je AOW van de overheid kan ook veranderen. Je AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat je in Nederland werkt of woont. Bel met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op svb.nl.

Als je werkloos wordt

Word je werkloos? Dan bouw je geen pensioen meer op. Regel je zelf niets? Dan is je pensioen lager als je met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor je partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het partner- en wezenpensioen dat je tot dan opbouwde.

Je mag bij ons pensioen blijven opbouwen
Dit heet vrijwillige voortzetting. Je betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat je werkgever eerst betaalde.

Dit zijn de afspraken

 • Je bent minimaal 3 jaar deelnemer bij ons pensioenfonds.
 • De pensioenopbouw via je werkgever stopt.
 • Je start direct daarna met vrijwillig opbouwen.
 • Je betaalt zelf de premie voor je pensioen. Ook het deel dat je werkgever eerst betaalde.
 • Je kunt maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen.
 • Je hebt geen andere baan waar je pensioen opbouwt.
 • Je bent jonger dan 64 jaar. Je kunt namelijk geen pensioen meer opbouwen als je binnen 3 jaar met pensioen gaat. Tenzij je om medische redenen niet meer werkt.

Je leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Geef je wensen aan ons door

 • Wil je pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. Doe dit binnen 9 maanden nadat je uit dienst gaat. Je krijgt dan een opgave van ons.
 • Ben je het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat je pensioen blijft opbouwen.
 • Ben je het niet eens met de opgave? Dan stopt de opbouw van je pensioen bij ons.
 • Wil je stoppen met vrijwillig opbouwen? Geef dit dan 3 maanden daarvoor aan ons door.

Misschien kun je ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijg je een nieuwe baan? Dan ga je daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

Je hoeft het ons niet te laten weten als je werkloos wordt
Je werkgever geeft dit aan ons door. Wil je pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan wel. Doe dit binnen 9 maanden nadat je uit dienst gaat. Je krijgt dan een opgave van ons.

Als je meer of minder gaat werken

Ga je meer of minder werken? Dan verandert je salaris. De premie voor je pensioen verandert dan ook. Hoeveel je betaalt voor je pensioen, hangt namelijk af van je salaris.

Je gaat minder werken
Als je minder gaat werken, krijg je waarschijnlijk minder salaris. Je bouwt daardoor minder pensioen op voor jezelf. En je partner en kinderen krijgen minder pensioen als je overlijdt. Je betaalt ook minder premie.

Werk je nu 100%? En wil je 80% gaan werken? Dan bouw je tot je pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. Je krijgt daardoor later minder pensioen dan als je 100% blijft werken.

Je gaat meer werken
Als je meer gaat werken, krijg je waarschijnlijk meer salaris. Je bouwt daardoor meer pensioen op voor jezelf. En je partner en kinderen krijgen meer pensioen als je overlijdt. Je betaalt ook meer premie.

Werk je nu 50%? En wil je 80% gaan werken? Dan ga je ook over je nieuwe salaris pensioen opbouwen. Je krijgt daardoor later meer pensioen dan als je 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor je pensioen
Wil je precies weten wat meer of minder werken betekent voor je pensioen? Bereken het zelf met onze Pensioenplanner.

Misschien kun je zelf maatregelen nemen als je minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met je financieel adviseur of je iets extra’s moet regelen.

Als je met onbetaald verlof gaat

Ga je met onbetaald verlof? Dan blijf je in dienst bij je werkgever. Je blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van je pensioen stopt zolang je met onbetaald verlof bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, verlof voor studie en levensloop, en sabbatical.

Je blijft verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid
Overlijd je tijdens je onbetaald verlof? Dan krijgt je partner een partnerpensioen. En je kinderen krijgen een wezenpensioen. Word je tijdens je onbetaald verlof minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Kijk bij Wat krijg je in onze pensioenregeling? bij arbeidsongeschiktheid.

Je kunt pensioen blijven opbouwen
Als je wilt, kun je pensioen blijven opbouwen tijdens je onbetaald verlof. Je betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat je werkgever eerst betaalde. Zo heb je later meer pensioen.

Dit zijn de afspraken

 • Je betaalt zelf de premie voor je pensioen. Ook het deel dat je werkgever eerst betaalde.
 • Je kunt tijdens je onbetaald verlof maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen.

Geef je wensen aan ons door 

 • Wil je pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. Je krijgt dan een opgave van ons.
 • Ben je het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat je pensioen blijft opbouwen zolang je met onbetaald verlof bent.
 • Ben je het niet eens met de opgave? Dan stopt de opbouw van je pensioen bij ons zolang je met onbetaald verlof bent.
 • Wil je stoppen met opbouwen? Geef dit dan 3 maanden daarvoor aan ons door.

Je leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Je hoeft ons niet te informeren als je verlof opneemt
Wij horen dit van je werkgever. Wil je pensioen blijven opbouwen? Neem dan wél contact met ons op.

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Je leest precies hoeveel AOW je later krijgt. En hoeveel pensioen je hebt bij de verschillende pensioenuitvoerders. Je ziet ook wat je netto krijgt.

Je pensioen bij ons pensioenfonds vind je ook bij Mijn pensioen. Of kijk op je Uniform Pensioenoverzicht. Je krijgt dit overzicht elk jaar van ons. Werk je niet meer in onze bedrijfstak? Dan is dit elke 5 jaar.

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen Je hebt verschillende keuzes voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. Of je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

Maak je een keuze op je pensioendatum? Dan kun je die maar 1 keer doorgeven. Je kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat je alle informatie hebt voordat je een keuze maakt.

Als je vragen hebt

Bel ons gerust als je vragen hebt over je pensioen. Misschien wil je meer weten over een keuze. Of over wat je zelf kunt doen. Ons telefoonnummer is 088 919 38 40. Je bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Je kunt ook op reiswerk-pensioenen.nl kijken. Of stel je vraag bij Contact op de website.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.