Hoe zeker is je pensioen?

Je loopt risico met je pensioen

Je hebt je hele leven met je pensioen te maken. In je werkende leven bouw je pensioen op. Daarna krijg je pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook je pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het feit dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan je pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
Je betaalt premie voor je pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt je pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Dan kunnen we daarmee een verlies op een andere belegging goed maken.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om je pensioen daartegen te beschermen. Je leest meer over ons risicomanagement in ons jaarverslag in laag 3.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van je pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van je pensioen.

Je leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad op reiswerk-pensioenen.nl. Kijk bij Financiële situatie.

Wij proberen je pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. Je kunt met hetzelfde geld in 2019 minder kopen dan in 2018. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert je pensioen daarom elk jaar op 1 september te verhogen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd groeit dan deels mee met de prijzen in Nederland. Dit heet toeslagverlening. Zo is je pensioen waardevast.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% zijn. Daarnaast mag toeslagverlening vanaf 2015 alleen als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben om je pensioen te kunnen verhogen. En verhogingen vallen lager uit dan vóór 2015.

Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds? Dan groeit je pensioen dus niet mee met de prijzen. Of niet helemaal. Je pensioen wordt dan minder waard. Gaat het daarna financieel beter? Dan verhogen wij je pensioen misschien extra. Je koopkracht gaat dan weer omhoog.

Er is elk jaar een maximum
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de stijging van de prijzen. Is die 1,5%? Dan stijgt je pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%. We kijken naar de stijging van de prijzen gemeten over de periode van 1 december tot 1 december daaraan voorafgaand. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen afgeleid. De CPI houdt rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met consumptiegebonden belastingen. In de afgeleide CPI zijn veranderingen in de tarieven van product- en consumptiegebonden belastingen en subsidies weggelaten. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen zo aangepast: 

toeslagonze ambitiestijging van de prijzen
1 september 20190,0%1,5%2,0%
1 september 20180,0%1,2%1,3%
1 september 20170,0%0,9%1,0%
1 september 20160,0%0,5%0,7%
1 september 20150,33%0,4%0,7%
1 september 20141,0%1,0%1,7%
1 september 20132,0%2,0%2,9%
1 september 20120,2%2,1%2,4%
1 september 20110,2%0,2%0,2%
1 januari 20110,0%0,6%0,8%
1 januari 20101,1%1,1%1,4%


Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om de pensioenen elk jaar te verhogen. De stijging van de prijzen is dus niet helemaal goedgemaakt. Ook onze ambitie konden we maar voor een deel waarmaken. Ook de komende jaren kunnen wij je pensioen waarschijnlijk niet of niet helemaal verhogen.

Lees ook deze informatie

Ons pensioenfonds heeft een tekort

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch hebben we te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. We maakten daarom een herstelplan. Daarin staat wat we doen als we een tekort hebben. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is.

Deze maatregelen zijn mogelijk

  • Je pensioen groeit niet helemaal mee met de prijzen.
  • Je pensioen gaat omlaag.

We verwachten dat we de uitkeringen en opgebouwde pensioenen de eerst komende jaren niet kunnen verhogen. Daarna kunnen we dat voor een deel doen. We verlagen je pensioen alleen als het niet anders kan. Natuurlijk houden we je op de hoogte.

Lees ook deze informatie

  • Een samenvatting van ons herstelplan vind je bij Herstelplan.
  • Voor het laatste nieuws over onze financiële situatie kijk je bij Financiële situatie op onze website.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.