Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) (stap 1)

Met dit formulier toont u aan dat u nog in leven bent. Een bevoegde instantie in uw land moet dit formulier voor u ondertekenen met een bedrijfsstempel. Dit kunnen zijn:

 • een plaatselijke notaris
 • een plaatselijke burgerlijke stand

Let op! U moet dit formulier 1 keer per jaar insturen vóór 1 juli.

Vul het formulier in. Print het formulier en laat deze door een bevoegde instantie ondertekenen. Scan het ondertekende formulier daarna in en stuur deze als bijlage mee in stap 2.

Persoonlijke gegevens (personal data/data personnelles)
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. dd/mm/jjjj*
 7. Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag.* 
 8.  
Uw burgerservicenummer
Gegevens bevoegde instantie
 1. (Information of the competent authority/information de l’autorité compétente)
 2. (Door bevoegde instantie/by competent authority/par l’autorité compétente)

 3. *
 4. dd/mm/jjjj
Ondertekening
 1. (door bevoegde instantie/by competent authority/par l’autorité compétente) ondergetekende verklaart de gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld/the undersigned declares that all the information given above is correct and truthful/le(la) sousigné déclare par la présente que les renseignements ci-avant sont exacts et véritables.